Skriv ut
Snabbfakta
Återbruk - virka med gamla t-shirtar
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Återbruk
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Utifrån syftet.., Pröva och ompröva.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer, Slöjden i samhället
Tid
ca 8-10 v.
Material
Gamla T-shirtar, jersygarn
Uppgift

I uppgiften kommer eleverna att arbeta med återbruk och titta närmre på hur vår jord påverkas av all tillverkning av föremål i världen.
Eleverna kommer att arbeta med gamla T-shirtar som kommer få nytt liv med hjälp av hantverkstekniken virka.
Vi kommer att titta på olika filmer om klädindustrin samt diskutera vårt ansvar för miljön. 

Förberedelser

Bra är att fråga på skolan om kollegor har gamla T-shirtar att skänka och att eleverna tar med sig T-shirtar hemifrån
som de kanske skall slänga?