Skriv ut
Elevuppgift
Återbruk - virka med gamla t-shirtar

Du får lära dig:

  • Hantverkstekniken - virka
  • Hur klädindustrin påverkar vår miljö
  • Insyn i hur det ser ut när man tillverkar kläder
  • Olika sätta att ta vara på gamla saker 

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt och motivera dina val
  • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
  • Hur väl du prövar och omprövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.

Uppgift:
I denna uppgift kommer ni att arbeta med återbruk och vi tittar närmre in på hur vår jord påverkas av all tillverkning av föremål.  
Ni kommer att arbeta med gamla T-shirtar som kommer få nytt liv med hjälp av hantverkstekniken virka.