Skriv ut
Elevuppgift
Återbruk - virka med gamla t-shirtar

Du får lära dig:

 • Hantverkstekniken - virka
 • Hur klädindustrin påverkar vår miljö
 • Insyn i hur det ser ut när man tillverkar kläder
 • Olika sätta att ta vara på gamla saker 

Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur väl du kan välja och motivera dina olika val genom arbetsprocessen.
  Ta hänsyn till kvalitet och miljöaspekter.
 • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
 • Hur väl och engagerat du prövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.
 • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.

Uppgift:
I denna uppgift kommer ni att arbeta med återbruk och vi tittar närmre in på hur vår jord påverkas av all tillverkning av föremål.  
Ni kommer att arbeta med gamla T-shirtar som kommer få nytt liv med hjälp av hantverkstekniken virka.