Skriv ut

Undervisningsstöd: 1 meter bräda år 4-6

Förmågor att utveckla

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 4 - 6

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen.
  Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.


Syftet är att med fantasi och kreativitet skapa ett funktionellt och estetiskt tilltalande föremål av 1 meter bräda.

Förklara syftet och förutsättningarna innan ni startar.
Diskutera huruvida man kan ta bort en del av brädan, måla/betsa den, tillsätta andra material, limma ihop delar etc. Ska det vara till prydnad eller något som ska användas?

Jag brukar tillåta att tillsätta detaljer som förhöjer uttrycket. Det kan vara ögon, svansar av läderremmar, ett handtag av metall o.s.v.
Så länge som man planerar ordentligt så att inte deadlinen överskrids så är det ok för mig.

Vill du ge dem en färdighyvlad bräda eller inte är upp till dig. Jag anser dock att själva idén är det viktiga och det kommer att behövas mycket tid till att färdigställa den.  Därför väljer jag bort att eleven ska behöva hyvla bort 2 lektioner.

Jag har också i vid våra tillfällen bestämt att max 10 % av brädan får vara borttaget när det är klart.

Prata om vikten av att beräkna om längden räcker till det som eleven har planerat innan de sätter igång. De får ju inte mer virke!

Du bestämmer även om de måste presentera en måttsatt ritning innan de sätter igång.


Att gå igenom:

 • Furu och dess egenskaper
 • Några sammansättningstekniker som skruvning, limning eller centrumtappning
 • Skiss eller enklare ritning  
 • Ytbehandling (olja, betsa, lacka eller måla)