Skriv ut

Undervisningsstöd: Among us gubbe

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

 
  Centralt innehåll i årskurs 4 - 6

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

 

Genomgång innan ni börjar:

- Hur man syr i jerseytyg.
- Hur man syr en applikation med vliesofix.
- Hur man syr smygstygn.

 

Steg för steg arbetsbeskrivning från youtube