Skriv ut
Snabbfakta
Arkitektur, konst och design
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utifrån syftet.., Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca 10 v.
Material
Trä
Uppgift

Att fritt skapa ett funktionellt föremål inspirerat av arkitektur, konst eller design.
Se Undervisningsstöd för exempel.

Förberedelser

Läraren bör visa vilka material som finns tillgängliga som komplement till trä som kommer att utgöra basen.
Som lärare bör du ha en del underlag som elever kan hämta inspiration ifrån.
Här ser ni en exempel på hur ett föremål skulle kunna se ut.