Skriv ut
Elevuppgift
Arkitektur, konst och design

Du får lära dig:

  • Lite om Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer
  • Vad är att tolka ett slöjdföremåls utryck

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan välja och motivera dina olika val genom arbetsprocessen.Ta hänsyn till kvalitet och miljöaspekter.
  • Hur väl du kan tolka ett slöjdföremåls uttryck och resonera kring detta.

.
Uppgift:

Du ska skapa ett föremål där du blivit inspirerad av Arkitektur, Konst eller Design.
Du ska ha en tanke innan du börjar arbeta och kunna referera till din inspirationskälla
när du senare värderar din insats.
Ditt föremål ska vara funktionellt och inte bara ett prydnadsföremål.
Obs! Föremålet behöver inte vara en hylla som exemplet nedan visar! Det kan vara vad som helst.
Förbered dig genom att söka inspiration inom dessa områden. Kopiera helst inte något rakt
av utan låt källorna inspirera dig till en egen idé i formgivningen.
Innan du börjar arbeta praktiskt ska du lämna in dokumentet Överväganden och minst en skiss på vad du överväger att göra.
Under- eller efter arbetet ska du även fylla i ett tolkningsdokument och lämna in.