Att smycka sig

Upplagd av Karolin Wagner

  Skriv ut
Snabbfakta
Att smycka sig
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Pröva och ompröva.., Välja handlingsalternativ.., Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca. 16 v.
Material
Metall, trä, plexiglas, trä, ull, pärlor, läder mm.
Uppgift

Eleverna arbetar med hela slöjdprocessen från idé till färdiga smycken.  De arbetar i valfritt material och med valfria tekniker.
De skall göra en minikollektion på minst tre smycken utifrån ett tema.

Förberedelser

När det gäller inköp av material så kan du som lärare begränsa eleverna med det material du köper in. Du kan välja material och tekniker som du känner dig bekväm i. När vi gör detta projekt arbetar vi med en klass (20-24 elever) i två klassrum med båda slöjdlärarna.