Skriv ut

Undervisningsstöd: Att smycka sig

Förmågor:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

Planeringsstöd för hela projektet.

v. 1

Uppstart – genomgång av pedagogisk planering
 – hur har det sett ut genom historien med att smycka sig?
- hur ser det ut i olika kulturer?

Leta efter inspiration till smyckena

v. 2

Genomgång – Moodboard
Skissa

v. 3

 

v. 4

Genomgång olika material

Moodboard och skiss + val av teknik och material

Kamratrespons skiss och collage (sista 20 min)

v. 5

Lämna in moodboard och skiss

v. 6

 

v. 7

 

v. 8

 

v. 8

Självutvärdering

v. 10

Mitt- i - terminen- samtal

v. 11

 

v. 12

Introducera inlämningen – resonera över arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 

v. 13

 

v. 14

 

v. 15

Allt färdig! Utställning?

v.16

Utvärdering