Skriv ut

Undervisningsstöd: Att smycka sig

Förmågor:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets– och miljöaspekter
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll:

 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Planeringsstöd för hela projektet.

v. 1

Uppstart – genomgång av pedagogisk planering
 – hur har det sett ut genom historien med att smycka sig?
- hur ser det ut i olika kulturer?

Leta efter inspiration till smyckena

v. 2

Genomgång – Moodboard
Skissa

v. 3

 

v. 4

Genomgång olika material

Moodboard och skiss + val av teknik och material

Kamratrespons skiss och collage (sista 20 min)

v. 5

Lämna in moodboard och skiss

v. 6

 

v. 7

 

v. 8

 

v. 8

Självutvärdering

v. 10

Mitt- i - terminen- samtal

v. 11

 

v. 12

Introducera inlämningen – resonera om sin tolkning!

v. 13

 

v. 14

 

v. 15

Allt färdig! Utställning?

v.16

Utvärdering