Skriv ut

Undervisningsstöd: Bräda till kompisband


Denna uppgift kan jag rekommendera att hela gruppens elever gör i början av terminen i år 3-5.
Den är väldigt enkel och syftet är egentligen bara att under terminen kunna ta fram brädan när
man väntar på hjälp eller när man har en gång kvar innan lov eller liknande.
Eleven kan då fortsätta med sitt kompisband medan hen väntar på att läraren kommer och hjälper.
Därför finns ingen bedömningsmatris eller något värderingsunderlag utan endast ett idéblad som
eleven och läraren kan ha som stöd vid tillverkandet.

I filmen kan man se hur man knyter ett armband eller så kan man titta på idébladet.