Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Broderi med ram
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Broderi
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
2 x 5 v.
Material
Plywood, garn att brodera med
Uppgift

Eleven väljer ett valfritt tema/område. (ex. kärlek, havet, konstnär, sport)
Utifrån det formas en plywoodrams yttre form, inre hål samt ett broderi.
Under 5 v. i Trä.&.metallslöjden formas ramen och därefter broderiet
under 5 veckor. (eller tvärtom)

Förberedelser

Material: 4 mm plywood, garner i olika färger och målarfärg
Prata om teman och om vad en röd tråd är Temat ska helst ska synas i formerna och i broderiet.