Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Broderi med ram

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen.
    Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Samla alla eleverna och prata om vad ett tema(beroende på ålder), och vad en s.k. röd tråd är.
Förklara sedan uppgiften och starta med att skissa på idéer.
Få dem att försöka vara unika om sina idéer så att man inte gör likadant som kompisen.
Det var viktigt för våra elever (år 4) att kunna se en färdig tavla eftersom det var knepigt för många att förstå
att broderiet skulle "få plats" i hålet i den färdiga tavlan. Gör alltså ett eget bra visningsexemplar.
Efter den första lektionen hade alla ett tema och tankar om hur ramens former- och hur broderiet skulle se ut.
Lektion 2 delade vi gruppen i två olika salar. (Tx & Trä/Metall)
Ramen: 
Eleverna fick överföra sin yttre form på plywoodbiten i A 4 storlek. Be dem rita så stort som möjligt.
Sedan skulle det inre hålet ritas upp och det fick inte vara för litet men heller inte jättenära den yttre formen.
Här skulle broderiet få plats så det gällde att tänka till. De sågade den yttre formen med lövsåg och i den inre formen
borrades ett hål där vi stack igenom figursågen och sågade klart. Har man ingen sådan såg kan man göra likadant men med lövsågen.
Därefter filades- och slipades det på kanter. Avslutningsvis såg vi på filmen om schattering innan de fick måla.

Broderiet:
Utifrån sin skiss på den inre och yttre ramen ska eleverna skapa ett fritt broderi. Eleverna börjar med att klippa ut en bit ljust bomullstyg i lämplig storlek till sin ram som de sedan ska överföra konturerna till sitt broderi på. Vi har använt ett tyg där skissen syns igenom och där eleverna fyller i konturerna med en raderbar frixionpenna (där bläcket raderas efter värmestrykning med strykjärn).Därefter "målar" eleverna i konturerna och tänkta färgrum med valfria stygn (förstygn, efterstygn, stjälkstygn, långstygn). För elever som tycker det är svårt att få till det bra med broderitråd har de istället fått fylla i färg med textilfärgpennor som sedan har fixerats för färghållning.