Skriv ut
Snabbfakta
En julstrumpa
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Sömnad symaskin
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 2-4 v.
Material
Diverse tyger, band, knappar, pärlor mm.
Uppgift

Eleverna tillverkar en julstrumpa efter eget önskemål.  Efter arbetet skriver eleven en slöjdrapport över sitt arbete
där eleven beskriver steg för steg hur han/hon gått till väga samt analyserar sin process. 

Förberedelser

Till denna uppgift tycker jag det är bra att eleverna använder sig av spillbitar av tyg.  
Det är bra om eleverna har tillgång till en surfplatta eller telefon där de kan se filmen om de vill.