Skriv ut

Undervisningsstöd: En julstrumpa

Förmågor:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, 


Centralt innehåll:

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Två-och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild,till exempel i en loggbok.

Denna film är bra även om den är på engelska.  Jag syr och vänder på samma sätt.