Skriv ut
Snabbfakta
Fågelholks SM
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utifrån syftet.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjden i samhället
Tid
ca 8 v.
Material
Byggvirke och plywood
Uppgift

Varje elev bygger en fågelholk enligt Naturskyddsföreningens årliga tävlingsinstruktioner 
och tävlar i SM (se länkar i Undervisningsstöd)

Förberedelser

Köp in Byggvirke (Förslagsvis 22 x 145 mm. gran) på brädgården och plywood.
Uppmuntra eleverna till att utnyttja naturmaterial och anpassa er till det aktuella årets tävlingsregler.