Skriv ut
Snabbfakta
Fågelholks SM
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utifrån syftet.., Välja handlingsalternativ.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
ca 8 v.
Material
Byggvirke och plywood
Uppgift

Varje elev bygger en fågelholk enligt Naturskyddsföreningens årliga tävlingsinstruktioner 
och tävlar i SM 
Tävlingsinstruktioner 2023

Förberedelser

Köp in Byggvirke (Förslagsvis 22 x 145 mm. gran) på brädgården och plywood.
Uppmuntra eleverna till att utnyttja naturmaterial och anpassa er till det aktuella årets tävlingsregler.