Skriv ut
Elevuppgift
Fågelholks SM

Du får lära dig:

 • Hur man bygger en funktionell fågelholk
 • Hur design, funktion, och kvalitet kan samverka
 • Varför det behövs fågelholkar


Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
 • Hur väl du kan välja och motivera dina olika val genom arbetsprocessen.
  Ta hänsyn till kvalitet och miljöaspekter.
 • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
 • Hur utvecklande omdömen du kan ge om arbetsprocessen.     


Uppgift:          

Du kommer att få tillverka en fågelholk som ska tävla i SM enligt följande regler:

 • Fågelholken ska byggas så att fåglar kan bo i den och ska tåla väder och vind.
 • Den ska byggas i trä och ha ett ingångshål som är minst 28 mm i diameter.
 • Det ska vara tillräckligt med utrymme inuti holken för fågelungarna, minst 9 x 9 cm botten och minst 18 cm invändig höjd.
 • Det är fritt att måla och dekorera holken och vi uppmanar till att i första hand använda naturmaterial.
  Juryn kommer att uppmuntra humor, fantasi och unik design.