Skriv ut

Undervisningsstöd: Filtfilur

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

 
  Centralt innehåll i årskurs 1 - 3

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ända­målsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen.
  • Undersökande av olika materials egenskaper.
  • Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.

Arbetsområdet beräknas ta ca 7 veckor. Fokus läggs på det egna skapandet, samt att jobba med färg och form på ett kreativt sätt och samtidigt få en introduktion i slöjdämnet.

Starta arbetsområdet med att eleverna får formge en egen ”filtfilur”. Det kan vara bra att de får utgå från en mall, så de vet storleken på sin figur. Därefter kan de lägga till ben, öron, ögon, hår, mönster mm. Färglägg och prata kring hur olika färgkombinationer gör att filurerna får olika uttryck.

Vill man utgå från någon saga eller berättelse kan jag rekommendera ”Pettsson och Findus” och istället för ”Filurer” gör man ”Mucklor”.

Eleverna får en bit filt i vald färg, som de kan jobba med vid sin arbetsplats. Visa hur man nålar fast mönster på filtbiten, hur man håller sax och varför vi jobbar med en tygsax till textila material. Detta är oftast nytt för eleverna!

Vid gemensamma genomgångar visar jag ett par olika enkla stygn, tex förstygn och kaststygn.  Jag visar också hur eleverna kan sy fast applikationer av mindre filtbitar, hur de kan använda pärlor, knappar och paljetter, som dekorationer. Det blir en kort genomgång vid varje lektion, där jag repeterar från förra lektionen och tar upp något som är nytt. Här måsta man givetvis anpassa sig efter gruppens kunskapsnivå. 

Jag upplever att eleverna i detta arbetssätt får möjlighet att jobba kreativt på sin egen nivå och samtidigt känner de sig trygga med nya redskap, tekniker och nya begrepp.

Arbetsuppgiften är att varje elev ska göra en egen, personliga filtfilur. Under arbetet jobbar eleverna med enkla hantverkstekniker och olika material, de lär sig om handverktyg och redskap och de jobbar efter enkla skisser och instruktioner. Vidare pratar vi om färger och hur olika färgkombinationer ger olika uttryck. 

Avslutningsvis skriver eleverna en text om sin filur. Det kan vara en kort text där de tex namnger sin filur och ger den en speciell egenskap. Alternativt kan man samarbeta med svenskan och de får skriva om sin filur under svensklektionerna.

Har man möjlighet att göra en utställning i skolans lokaler är det ju alltid trevligt!