Skriv ut

Undervisningsstöd: Filtstickad filur

Förmågor:

  • Eleven ska utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
  • Eleven ska utveckla sin förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
  • Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Centralt innehåll:

  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material

Lektionsplanering:

v.1

Presentation av uppgiften – skiss genomgång

v.2

Uppläggning av maskor 

Mål: 20 maskor (gärna fler) 

v.3

Sticka räta maskor

Mål: Kom igång och sticka           

v.4

Sticka räta maskor

Mål: Sticka 4 varv

v.5

Sticka räta maskor

Mål: Sticka 8 varv

v.6

Maska av, sy ihop och fyll din boll med vadd

Mål: Maska alla maskor, sy ihop, fyll med vadd

v.7

Mål: Dekorera din filtatde boll med detaljer från din skiss
med nålfiltade detaljer.

v.8

Beskrivning över din arbetsinsats i en utvärdering

 

Filmer på grunderna i stickning:
Lär dig sticka
 

Filmer på grunderna i Quick knitting:
Lär dig quicknit

Quicknit i avlång påtram