Skriv ut
Snabbfakta
Fixa rummet
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 1-3
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
1-2 v.
Material
färgpennor, tidningar
Uppgift

Detta är en perfekt uppgift då man måste ha vikarie. Eleverna ska titta på ett avsnitt av barnkanalens tv serie "Fixa rummet" för att få inspiration. Efter det ska eleverna arbeta två och två och designa om sitt klassrum utifrån ett eget valt tema. Eleverna redovisar sedan uppgiften för sina klasskamrater. 

Förberedelser

Skriv ut dokumenten, ta fram färgpennor. och erbjud olika tidningar som eleverna kan klippa ur.