Skriv ut

Undervisningsstöd: Fixa rummet

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker

 

Centralt innehåll i årskurs 1 - 3

  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  • Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.

Fixa rummet