Skriv ut

Undervisningsstöd: Fixa rummet

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 

Centralt innehåll i årskurs 1 - 3

  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Fixa rummet