Skriv ut
Snabbfakta
Flagga år 4-6
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Välja handlingsalternativ.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
ca 12 v.
Material
Trä, Metall och Textil
Uppgift

Eleven får tillverka en konsol i trä och metall tillsammans med en flagga där man inom ett givet
tema som ges av läraren, får uttrycka sig inom symbolik, former, färger och material. 
Exempel på teman kan till exempel vara "Symboler" eller "Mode och trender".

Förberedelser

En del material i metall måste finnas tillgängligt. (se idéblad)