Skriv ut
Snabbfakta
Flagga år 4-6
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen, Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca 12 v.
Material
Trä, Metall och Textil
Uppgift

Eleven får tillverka en konsol i trä och metall tillsammans med en flagga där man inom ett givet
tema som ges av läraren, får uttrycka sig inom symbolik, former, färger och material. 
Exempel på teman kan till exempel vara "Symboler" eller "Mode och trender".

Förberedelser

En del material i metall måste finnas tillgängligt. (se idéblad)