Folkdräkter som inspiration

Upplagd av Karolin Wagner

  Skriv ut
Snabbfakta
Folkdräkter som inspiration
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Pröva och ompröva.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen, Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer, Slöjden i samhället
Tid
Hela terminen
Material
Beror på vilka material eleverna väljer att arbeta med
Uppgift

Eleverna arbetar i grupp om 2-3 elever. De kommer att få inspireras av en folkdräkt från ett annat land som de sedan skall tolka och göra en modern outfit utifrån (ej en folkdräkt). Eleverna skall titta närmre på materialen och hantverksteknikerna som har används i folkdräkterna.
De skall sedan blanda material och tekniker i sin egna moderna tolkning.
Eleverna skall i slutet av sin uppgift redovisa sin arbetsprocess/utvärdering/tolkning för övriga klasskamrater.
      

Förberedelser

Bra om.....

    .....ni innan gått igenom hur man gör en moodboard

    .....ni innan gått igenom olika dokumentationsallternativ som bloggskrivande, imovie, power point mm.

Materialinköp:

Till denna uppgift tycker jag att det kan vara lärorikt att låta eleverna utgå ifrån en fast budget vid materialinköp.
Alternativt är att ni som lärare sätter gränsen för vilka material som de kan användas.