Skriv ut

Undervisningsstöd: Folkdräkter som inspiration

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

 • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.
 • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.
 • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.

Eleverna arbetar i grupp om 2-3 elever där de kommer att inspireras av en folkdräkt från ett land som de sedan skall omarbeta och göra en modern outfit av. (ej en folkdräkt) Eleverna skall titta närmre på materialen och hantverksteknikerna som används i folkdräkterna.
De skall blanda material och tekniker i sin outfit.
Eleverna skall i slutet av sin uppgift redovisa sin arbetsprocess/utvärdering/idé för de andra klasskamraterna.

Detta kommer vi gå igenom:

 • Inspiration på folkdräkter från olika delar av världen - se bifogat dokument smat denna hemsida, Nordiska museet.
 • Vad skall man tänka på när man gör en moodboard och en skiss
 • Hur gör man en materialberäkning?
 • Olika program ni kan använda när ni dokumenterar en process – förmågan att analysera och reflektera
 • Genomgångar om olika hantverkstekniker beroende på vilka tekniker eleverna skall arbeta med
 • Vad man skall tänka på när man resonerar över sin omarbetning/idé – förmågan att föra resonemang
 • Presentationsteknik

Inspiration:

En studie i svart

Prinsessan Ingrid Alexandra av Norge

Planering:

v.1

Uppstart - skiss

v.2

Skiss/moodboard

v.3

Genomgång planering/materialberäkning

v.4

Inlämning skiss/moodboards/planering/materialberäkningar

v.5

Genomgång av hantverkstekniker (15min)

v.6

Genomgång av hantverkstekniker (15 min)

v.7

Genomgång av hantverkstekniker (15 min)

v.8

 

v.9

Mitt- i-terminen-värdering

v.10

 

v.11

 

v.12

 

v.13

 

 v.14

 

v.15

Genomgång om frågor kring muntlig redovisning

v.16

Allt färdigt!

v.17

Muntlig redovisning inför gruppen!