Skriv ut

Undervisningsstöd: Folkdräkter som inspiration

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.  

Centralt innehåll:

 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i
  arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Eleverna arbetar i grupp om 2-3 elever där de kommer att inspireras av en folkdräkt från ett land som de sedan skall tolka och göra en modern outfit av. (ej en folkdräkt) Eleverna skall titta närmre på materialen och hantverksteknikerna som används i folkdräkterna.
De skall blanda material och tekniker i sin outfit.
Eleverna skall i slutet av sin uppgift redovisa sin arbetsprocess/utvärdering/tolkning för de andra klasskamraterna.

Detta kommer vi gå igenom:

 • Inspiration på folkdräkter från olika delar av världen - se bifogat dokument smat denna hemsida, Nordiska museet.
 • Vad skall man tänka på när man gör en moodboard och en skiss
 • Hur gör man en materialberäkning?
 • Olika program ni kan använda när ni dokumenterar en process – förmågan att analysera och reflektera
 • Genomgångar om olika hantverkstekniker beroende på vilka tekniker eleverna skall arbeta med
 • Vad man skall tänka på när man skriver sin tolkning – förmågan att föra resonemang
 • Presentationsteknik

Inspiration:

En studie i svart

Prinsessan Ingrid Alexandra av Norge

Planering:

v.1

Uppstart - skiss

v.2

Skiss/moodboard

v.3

Genomgång planering/materialberäkning

v.4

Inlämning skiss/moodboards/planering/materialberäkningar

v.5

Genomgång av hantverkstekniker (15min)

v.6

Genomgång av hantverkstekniker (15 min)

v.7

Genomgång av hantverkstekniker (15 min)

v.8

 

v.9

Mitt- i-terminen-värdering

v.10

 

v.11

 

v.12

 

v.13

 

 v.14

 

v.15

Genomgång om frågor kring muntlig redovisning

v.16

Allt färdigt!

v.17

Muntlig redovisning inför gruppen!