Skriv ut

Undervisningsstöd: Formge en T-shirts kollektion

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll för årskurs 4-6:

  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  • Hur symboler och färger används inom barn-och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Denna uppgift är bra att göra som en vikarieuppgift eller en bedömningsuppgift.  

Jag personligen tycker att man får en djupare förklaring av elevernas tolkning samt kopplingar om man låter de spela in sina svar på en surfplatta istället för att skriva dem.
Glöm inte att ha genomgång av symboler, färglära, skissteknik innan arbetsområdets början!