Skriv ut

Undervisningsstöd: Fotpall

Det stöd du som lärare kan ha nytta av kan vara att tillhanda ha en häftpistol och att man kopierar fram ett idéblad som eleven kan använda som stöd. Be eleven innan arbetet att tänka på vilket mönster och vilka färger som kan vara lämpligt i tyget med tanke på var fotpallen ska placeras.