Skriv ut

Undervisningsstöd: Frihet

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

Centralt innehåll för årskurs 7-9:

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.


Jag vill ha:

En skiss
Ett collage (bild och text, digitalt eller klipp och klistra)
Ert färdiga resultat
Diskussion runt er arbetsprocess samt om er idé och vart ni fått er inspiration ifrån

När ni sedan låter eleverna redovisa brukar jag låta eleverna sitta i en grupp om max 4 elever. 
De tar fram sitt collage, sina skiss och sitt färdiga broderi. De utgår från redovisningsfrågorna och jag
låter dem spela in sitt samtal på en Ipad för att i lugn och ro kunna lyssna på deras diskussion senare.

Material:

Lin

Du kan söka på youtub efter olika stygn som eleverna kan inspireras av men änen broderi inspiration.