Skriv ut

Undervisningsstöd: Frihet

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll för årskurs 7-9:

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.


Jag vill ha:

En skiss
Ett collage (bild och text, digitalt eller klipp och klistra)
Ert färdiga resultat
Diskussion runt er arbetsprocess samt om er idé och vart ni fått er inspiration ifrån

När ni sedan låter eleverna redovisa brukar jag låta eleverna sitta i en grupp om max 4 elever. 
De tar fram sitt collage, sina skiss och sitt färdiga broderi. De utgår från redovisningsfrågorna och jag
låter dem spela in sitt samtal på en Ipad för att i lugn och ro kunna lyssna på deras diskussion senare.

Material:

Lin (2.13 in i avsnittet)

Du kan söka på youtub efter olika stygn som eleverna kan inspireras av men även broderiinspiration.