Skriv ut

Undervisningsstöd: Garnarbete

Förmågor:

  • Eleven ska utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
  • Eleven ska utveckla sin förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
  • Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Centralt innehåll:

  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material

Filmtipps:

Bomull
Ull
Nylon
Virka en lekplats

Lektionsplanering:

v.1

Presentation av uppgiften – skiss genomgång
Intro film + genomgång av 

v.2

Sticka, virka, quick knitting

v.3

Genomgång: Garn, akryl, ull, bomull
Se film om ull, bomull, nylon + brännprov - arbeta i arbetsboken             

v.4

Sticka, virka, quick knitting

v.5

Sticka, virka, quick knitting

v.6

Sticka, virka, quick knitting

v.7

Sticka, virka, quick knitting

v.8

Sticka, virka, quick knitting

v.9

Reflektera i arbetsboken

 

Gratis mönster:
Virka amigurumi
Amigurumi
Jag tycker att Pinterest är en bra hemsida, där hittar man massa gratis mönster.