Skriv ut
Snabbfakta
Hemlig bok
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 4 v.
Material
Trä
Uppgift

I en gammal bok tillverkar man en hemlig gömma!
Ingen anar att boken är till för hemligheter där den står.

Förberedelser

Det enda du behöver är en bok som kan undvaras. Den bör vara relativt tjock.
En magnet till stängningen är också värefullt att ha.