Skriv ut
Snabbfakta
Idéutveckling och tolka ett formspråk
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Skissteknik
Förmåga
Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Utveckla idéer.., Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens uttrycksformer
Tid
1-2 v.
Material
Papper, penna, färgpennor
Uppgift

Eleverna väljer en av de olika moodborden att bli inspirerade av. (se tillhörande dokument)
De skall formge en väska som  har en tydlig inspiration från den valda moodboarden. Rita upp och färglägg, förklara vilka material, tekniker och detaljer du vill använda. Eleven berättar sedan i en text vilken moodboard han/hon valt och vad kopplingen är mellan moodboarden och sin väska. Beskriv tydligt och utvecklat.

Förberedelser

Ni skall ha haft genomgång om moodboards. Pratat om på vilka olika sätt- och var man kan hitta inspiration ifrån.
Det är en fördel om eleverna fått lärdom om olika stilar och hur modet sett ut under olika årtionden.