Skriv ut

Undervisningsstöd: Idéutveckling och tolka ett formspråk

Förmågor att utveckla:

  • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll:

  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former

Denna uppgift ska fungera som en bedömningsuppgift där ni bedömer förmågan att Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.