Skriv ut
Snabbfakta
Jag som designer
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Klädsömnad
Förmåga
Formge och.., Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Välja handlingsalternativ.., Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
18 v. - en hel termin
Material
Olika mode tyger
Uppgift

Eleverna kommer att fördjupa sig i en designer/formgivare. Titta på hans/hennes formspråk och koppla det till ett nytt eget designat klädesplagg. Eleverna skall dokumentera deras arbete i en blogg med ord och bild.

Förberedelser