Skriv ut

Undervisningsstöd: Jag som designer

I denna uppgift kan man visa ett avsnitt från projekt runway som insperation.

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
 • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.
 • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.

Detta får eleverna med sig:

 • Genomgång om moodboard och skiss
 • Genomgång av några av 1900-talets stora designers
 • 1900-tals modehistoria
 • Kamratrespons av idéprocessen
 • Självutvärdering - vart är jag och vart skall jag!
 • Hur man bloggar - skriver om sin arbetsprocess.
 • Genomgångar av olika tips på olika moment i klädsömnad

Ni kommer att gå igenom följande begrepp:

 • Inspiration
 • Moodbord
 • Designprocess
 • Stil
 • Deadline

Eleverna lämnar in:

 • En skiss
 • En moodboard med bilder, material mm där ni
  presenterar er inspiration
 • Ert färdiga slöjdföremål.
 • Dokumentation av ert arbete på en blogg

Planering:

v.1

Uppstart – genomgång av pedagogisk planering, uppgift och betygskriterie.

Skiss och val av inspiration (en designer/formgivare)

v.2

Genomgång - vad skall jag tänka på
när jag väljer material till klädsömnad

Skiss + arbetsplan + Moodboard

v.3

Skiss klar 

v.4

Moodboard klar (kamratrespons idéprocess)

v.5

Genomgång - mönsterutlägg

v.6

 

v.7

 

v.8

 

v.9

 

v.10

Mitt i projektetsamtal

v.11

 

v.12

 

v.13

 

v.14

 

v.15

 

v.16

Plagg skall vara färdig

v.17

Slöjdrapport

v.18

Utvärdering - vad har vi lärt oss?

 

Filmtips:
Om mönster

Top 10 Classic Fashion Designers