Skriv ut

Undervisningsstöd: Jag som designer

Förmågor att utveckla:

 • Eleven ska utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Formulärets nederkantEleven ska utveckla sin förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Eleven ska utveckla sin förmåga att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll:

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen

Detta får eleverna med sig:

 • Genomgång om moodboard och skiss
 • Genomgång av några av 1900-talets stora designers
 • 1900-tals modehistoria
 • Kamratrespons av idéprocessen
 • Självutvärdering - vart är jag och vart skall jag!
 • Hur man bloggar - skriver om sin arbetsprocess.
 • Genomgångar av olika tips på olika moment i klädsömnad

Ni kommer att gå igenom följande begrepp:

 • Inspiration
 • Moodbord
 • Designprocess
 • Stil
 • Deadline

Eleverna lämnar in:

 • En skiss
 • En moodboard med bilder, material mm där ni
  presenterar er inspiration
 • Ert färdiga slöjdföremål.
 • Dokumentation av ert arbete på en blogg

Planering:

v.1

Uppstart – genomgång av pedagogisk planering, uppgift och kunskapskrav.

Skiss och val av inspiration (en designer/formgivare)

v.2

Genomgång - vad skall jag tänka på
när jag väljer material till klädsömnad

Skiss + arbetsplan + Moodboard

v.3

Skiss klar 

v.4

Moodboard klar (kamratrespons idéprocess)

v.5

Genomgång - mönsterutlägg

v.6

 

v.7

 

v.8

 

v.9

 

v.10

Mitt i projektetsamtal

v.11

 

v.12

 

v.13

 

v.14

 

v.15

 

v.16

Plagg skall vara färdig

v.17

Slöjdrapport

v.18

Utvärdering - vad har vi lärt oss?

 

Filmtips:
Om mönster

Top 10 Classic Fashion Designers

Designhistorier