Skriv ut

Undervisningsstöd: Kläder

Förmågor att utveckla

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
 • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.
 • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.
 • Resurshushållning genom återbruk, reparation samt vård av material och före­mål.

Visa och diskutera olika typer av moodboard, (se dokument. ) Hur kan man tolka moodboardens uttryck?
Vad vill avsändaren förmedla? Hur blir moodboarden tydlig?

Gå igenom de olika delarna i processen:

 • Formgivning av personligt plagg
 • Måttagning
 • Rita mönster och göra mönsterförändringar
 • Tillklippning
 • Detaljsömnad
 • Plaggsömnad

Be eleverna dokumentera sitt arbete, t ex med bilder. Det är bra att använda vid redovisningen.

Ang. den teoretiska uppgiften har vi valt att plocka in den under terminen, som ett avbrott i det praktiska arbetet.