Skriv ut

Undervisningsstöd: Kläder

Förmågor att utveckla

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Visa och diskutera olika typer av moodboard, (se dokument. )Hur kan man tolka moodboardens uttryck?
Vad vill avsändaren förmedla? Hur blir moodboarden tydlig?

Gå igenom de olika delarna i processen:

 • Formgivning av personligt plagg
 • Måttagning
 • Rita mönster och göra mönsterförändringar
 • Tillklippning
 • Detaljsömnad
 • Plaggsömnad

Be eleverna dokumentera sitt arbete, t ex med foto. Det är bra att använda vid redovisningen.

Ang. den teoretiska uppgiften har vi valt att plocka in den under terminen, som ett avbrott i det praktiska arbetet.