Skriv ut
Snabbfakta
Krokar
Kategori
Metall
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Plåtarbete
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
4-5 v.
Material
Plåt 0,5 - 0,7 mm
Uppgift

Eleven designar och formger egna krokar som skruvas upp på ett bakstycke i trä.

Förberedelser

Olika metaller i plåtform.
Verktyg: Guldsmedssaxar, nålfilar, graveringsverktyg, bokstavspunsar och kulhammare.