Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Läderburk
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Läder & skinn
Förmåga
Formge och.., Välja och..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 6 v.
Material
Vegetabiliskt garvat, naturellt läder (detta möjliggör egen färgning och mönstring i materialet.) 1,7 – 2,5 mm tjockt. (ytterligare material och verktyg, se film)
Uppgift

Eleven ska få lära sig grundläggande tekniker i området Läder & skinn.
Därefterfår eleven tillverka sin burk i valfri design.

Förberedelser

Se över vilka verktyg som behövs för att grundläggande kunna arbeta med läder och skinn. Se gärna filmen om hur man tillverkar en burk och tillhörande tekniker.