Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Läderburk

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.


I uppgiften ska eleven få grundläggande kunskaper i att arbeta med läder och skinn.
Därefter får eleven skissa på en burk och gärna till ett specifikt ändamål som pennor, godis eller andra mindre saker. Bäst är att klippa ut formen i ett styvt papper som böjs till en burk.
 Använd sedan detta papper till att placera på lädret. Klipp eller skär ut ytan.

Gå igenom grundteknikerna innan uppgiften påbörjas. (se filmer eller idéblad)
 Diskutera därefter hur man kan uttrycka sig kreativt på en enkel burk?
Det finns en mängd olika sätt. Man kan använda färg, punsar, hål, nitar, dragkedja, två burkar i en, träbotten el. läderbotten, laskremmar och lintråd.

Nu får eleven försöka att tänka ut och föreslå i vilken ordning de olika momenten bör utföras. När färgar man? När mönstrar man? Ska man sy/laska ihop burken innan man gnider in den med läderfett? Låt eleven själv ge förslag innan du löser situationenJ

För uppgiften behövs 2,5 - 3mm vegetabiliskt naturfärgat garvat läder. Detta för att kunna mönstra och färga materialet. Dessutom kan det vara bra att här jämföra med cromgarvat läder/skinn och nackdelar med cromgarvning. Kunskaper som eleven sedan kan ta upp i det personliga värderingsunderlaget som är ett av tre betygskriterie som bedöms i denna uppgift.
Vidare är grundläggande verktyg, färger, och material som laskremmar, sadelmakartråd, nitar, bra att ha till hands. Ju fler alternativ till att uttrycka sig desto bättre.
(Se avdelning Läder & skinn- startpaket 1 och 2)