Skriv ut
Snabbfakta
Ljuslampett
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Analysera och.., Formge och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 6 v
Material
Furuträ 300x100x19
Uppgift

Eleven tillverkar en ljuslampett (gärna med en dekorativ skuggeffekt genom en metalltråd!)

Förberedelser

Dela ut en träbit per elev som är något längre än 300 mm och hyvlad på 2 sidor.