Skriv ut

Undervisningsstöd: Ljuslampett

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Förmågan att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Förmågan att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

   Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjd­arbetet.

 

Syftet med uppgiften är att bli förtrogen med fler tekniker och verktyg men också att kunna utveckla förmågan att välja en lämplig sammansättningsmetod. Varför är enbart limning inte lämpligt? Ska man skruva eller räcker det med att spika? Vad är skillnaden mellan en skruv och en spik? Diskutera om fiberrikting påverkar valet? Påverkas valet av att det finns ett tänt ljus inblandat?

Börja med att fylla i sidan överväganden och ta diskussionen i anslutning till det. Vad valde eleverna? Värdera svaren muntligt. Lär dem sedan att rita lampetten inne i rutan. Måttsätt!

De färdiga måtten på lampetten blir ett 20 cm långt bakstycke och 9 cm långt hyllplan. De ska bli 7 cm breda och 16 mm tjocka. Vi utgår från en furubit som jag har sågat ca 32 cm lång och något bredare än 7 cm. samt 19 mm tjock. Jag har förberett genom att planhyvla två av sidorna. Såga den gärna lite sned i ändarna inför genomgången med vinkelhaken senare.*
Jag brukar hålla mig till dessa mått med alla elever i år 4 medan jag med äldre elever gärna vill utmana dem till att utveckla idén. Varför inte fler ljus i bredd? Kombinera bakstycket med metall eller kanske en liten bildhuggning i bakgrunden? De får sedan som på bilderna (se idéblad) hyvla bitarna ner till linjerna. Du avgör hur mycket man ska hyvla men är det första gången de hyvlar vill man kanske inte göra det för jobbigt.

Olika Tips:
 ¤ - På en lampett (bild 9 idébladet) har vi målat hela biten och därefter fasat längs kanterna så det ljusa träet kommer fram. Det ger en snygg effekt.
¤ - Att först limma fast de två delarna förenklar spikmomentet så att det blir rakt. (bild 9)
¤ - Tänk på att endast en tavelhängare inte räcker. Då kan lampetten komma att hänga snett.
¤ - Ljushylsan kan antingen skruvas fast eller limmas med trälim.
¤ - Varianten på lampetten i mitten på fotot är fyndig. Böj en 1 mm metalltråd till en form som sätts i en liten rundstav. Det ger en kul skuggeffekt.
Borra ett 8 mm hål, såga av- och limma dit en 8 mm rundstav, som kan sticka upp 20 mm och i toppen på rundstaven borrar du ytterligare ett 1 mm hål där du sticker ner metalltråden. Tråden böjer eleven själv.
Du får dessutom med aspekten med olika materials kombinationsmöjligheter.

Diskussionsfrågor:
*När man ska mäta inför geringssågningen bör man inte börja mäta direkt från ena kanten. Varför inte? Visa att den ena sidan kan vara sned.
Varför bör man inte borra i mitten av hyllplanet? (Ljuset kommer för nära bakstycket) Varför är sammansättningsmetoden extra viktig när eld är inblandat?