Skriv ut

Undervisningsstöd: Ljusstake för högtid

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.

                                  

Uppgiften skapades för att det saknades tre lektioner innan jul ett år men att man ändå skulle kunna väga in detta kortare arbete inför betygssättningen. Vill man bara ha det som en utfyllnadsuppgift har man det, men står läraren och tvekar inför betyget kan det vara bra med lite hjälp till att fatta beslut!
Visa ett exempel på hur en ljusstake med en böjd metallform kan se ut.
Kanske vill man visa vilka tänger som är lämpliga att böja med och mallar att böja runt.
Själv brukar jag borra det lilla hålet (1,5 mm) åt eleverna eftersom de annars väldigt lätt kan bryta borret.
Jag startar uppgiften med ge dem en träbit med en plansida och en långsida hyvlade. Jag säger inget utan
väntar och ser vilka som själva tar sig an att slipa de övriga sidorna.
Jag brukar visa på mitt eget exempel hur lätt ljusstaken kan välta om man inte tillverka ett stöd.
Min erfarenhet är att de gärna vill krångla till uppgiften genom olika materialkombinationer och metallformationer. Du kan som lärare sätta gränser men tala om att Less is more! Bedömningen blir inte bättre bara för att man gör något komplicerat. 
Jag betonar också vikten av att vara självständig, så formge inget som du inte tror dig kunna fixa på egen hand.

Eftersom det i dag är många barn som firar olika högtider får man välja vilken högtid man vill och forma en metalltråd
utifrån högtiden man önskar.
Det ligger annars nära till hands att arbeta mot julens olika symboler när man böjer tråden.

Ett av betygskriterierna som ska bedömas är att "Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ."
Här går jag runt och ställer frågor till varje elev (och antecknar) för att få underlag till att bedöma detta KK.

Ljushållaren kan till sist fästas med en kortare skruv i botten.