Skriv ut
Snabbfakta
Luffarschack
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och..
Betygskriterier
Använda verktyg..
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker
Tid
ca 2 v.
Material
Bit av enestock
Uppgift

Uppgiften får fungera som en liten extrauppgift när eleven har ett par lektioner att fylla upp.
Av en "puck" formad enebit tillverkas ett litet luffarschack.
Uppgiften kan användas för att se om eleven kan följa en arbetsbeskrivning utan hjälp.

Förberedelser

Såga upp enebitar i form av "puckar" som är ca 2 cm tjocka.
Vidare behövs 4 mm tjocka blomsterpinnar.
Skriv ut ett idéblad att följa.