Skriv ut

Undervisningsstöd: Makramé

Förmågor att utveckla:

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, 

Centralt innehåll:

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning. 

Du hittar steg för steg arbetsbeskrivning här till vänster samt en mindre power point du kan vissa som uppstart.

Här  hittar du en film på hur man gör ett makraméarmband på ett annorlunda sätt.