Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Metallfigur 4-6
Kategori
Metall
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Kallbockning
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
ca 10 v.
Material
Plattjärn 15 x 2 mm
Uppgift

Eleven formger, böjer och bockar plattjärn till en figur med egen form.
Denna kan användas till ett grytunderlägg eller bara som prydnad om man så vill!
Syftet är att lära sig att arbeta i grövre metall och även lite fakta om materialet järn.

Förberedelser

Plattjärn 15 x 2 mm
Bockningsmallar (se bild i undervisningsstödet.)
Popnitar
Grov hammare/släggor
Pelarborrmaskin
Ett antal skruvstycken
Se filmen!
 

.