Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Metallfigur 4-6

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna. 
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. 
  • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

:Detta är ett bra arbetsområde för att få känna på lite grövre metallmaterial. Jag har gjort uppgiften med år 6 och år 8.
Vi började med att titta på denna film om stål.
När det gäller de yngre så är det svårt om man inte tänker på följande:
Låt dem inte formge för komplicerade former. Håll det enkelt! (färre bockningar) Det var markant svårare för 6:orna än för 8:orna!
För alla åldrar underlättar följande:
Se till att ha så många skruvstycken som möjligt då det annars blir långa köer vid bockningsmomentet.
Ernbjud gärna många tyngre hammare/slägghammare vid bockningen.
Var noggrann med att bocka åt rätt håll så att man slipper bocka tillbaka vilket är jobbigt!
Var noggrann med att slå körnslagen i mitten på plattjärnet för annars passar hålen dåligt inför nitningen.
Huvudet är lite knepigt och får justeras lite efter böjningen.(se filmen)
Vi spraymålade figurerna i slutet vilket nog var det eleverna tyckta var roligast:) 
Häng en tunn tråd i huvudet, häng upp och spraya lite på håll. Häng sedan upp för torkning. (Se bild på lämpligt förfarande)


Kallbockningsmallar till huvudformen