Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Metallfigur 4-6

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjd­arbetet.
     

:Detta är ett bra arbetsområde för att få känna på lite grövre metallmaterial. Jag har gjort uppgiften med år 6 och år 8.
Vi började med att titta på denna film om stål.
När det gäller de yngre så är det svårt om man inte tänker på följande:
Låt dem inte formge för komplicerade former. Håll det enkelt! (färre bockningar) Det var markant svårare för 6:orna än för 8:orna!
För alla åldrar underlättar följande:
Se till att ha så många skruvstycken som möjligt då det annars blir långa köer vid bockningsmomentet.
Ernbjud gärna många tyngre hammare/slägghammare vid bockningen.
Var noggrann med att bocka åt rätt håll så att man slipper bocka tillbaka vilket är jobbigt!
Var noggrann med att slå körnslagen i mitten på plattjärnet för annars passar hålen dåligt inför nitningen.
Huvudet är lite knepigt och får justeras lite efter böjningen.(se filmen)
Vi spraymålade figurerna i slutet vilket nog var det eleverna tyckta var roligast:) 
Häng en tunn tråd i huvudet, häng upp och spraya lite på håll. Häng sedan upp för torkning. (Se film på lämpligt förfarande)


Kallbockningsmallar till huvudformen