Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Metallfigur 7-9
Kategori
Metall
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Kallbockning
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca 8 v.
Material
Plattjärn 15 x 2 mm
Uppgift

Eleven formger, böjer och bockar plattjärn till en figur med egen form.
Denna kan användas till ett grytunderlägg eller bara som prydnad om man så vill!
Syftet är att lära sig att arbeta i grövre metall och även lite fakta om materialet järn.
Uppgiften kan utvecklas till att man även tillverkar ett underlag att stå på eller ett 
föremål som svärd, hatt,  eller kanske metspö?

Förberedelser

Plattjärn 15 x 2 mm
Kallbockningsmallar (se bild i undervisningsstödet.)
Popnitar + popnitstång
Grov hammare/släggor
Pelarborrmaskin
Ett antal skruvstycken
Se filmen!