Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Metallfigur 7-9

Du får lära dig:

  • Att skissa fram olika rörelsefigurer
  • Att bocka och böja plattjärn
  • Att nita med popnit.
  • Lite om järn i olika format och former

Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 

Uppgift:

Vi tittar tillsammans på hur man kan skissa fram olika figurer utifrån en lämplig storlek.
Du får mäta hur mycket plattjärn du kommer att behöva och därefter såga upp ditt material.
Du kommer sedan att få borra hål med pelarborrmaskinen inför kommande nitning.
Därefter bockar och böjer du din figur efter din mall och sedan nitar du ihop delarna.
Dokumentera ditt arbete genom att ta bilder under processen och skriv lite om vad du gjort.
Detta gör du fortlöpande i en blogg i det digitala programmet Grupprummet.'