Skriv ut
Snabbfakta
Metalltavla
Kategori
Metall
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och.., Tolka slöjdföremåls..
Kunskapskrav
Använda verktyg.., Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca 3 v.
Material
4 mm plywood och remsor i tunn bleckplåt ca 20 mm breda. Vattenbaserad lack samt ögon i plast.
Uppgift

Vi böjer plåtremsor efter en tänkt form och tolkar ett uttryck i föremålet! Det blir en tavla!

Förberedelser

4 mm plywoodplatta 20 x 15 cm till varje elev och hos plåtslagaren klipps 20 mm breda bleckplåtsremsor.
Ordna också ögon till varje elev!