Skriv ut

Undervisningsstöd: Metalltavla

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

 Centralt innehåll i årskurs 4 - 6

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Syftet är att eleverna ska få bekanta sig med metall på ett relativt enkelt sätt och för att tidigt börja arbeta med slöjdföremåls uttryck.
Metalltavlan kan även fungera som ett kastrullunderlägg om man är försiktigt vid användandet.
Jag tänker att man gott kan utgå ifrån någon berättelse för att skapa bilder i huvudet på eleverna. Det finns många sagor/fabler om väsen och troll t.ex. där man inte behöver avbilda någoting exakt utan diffusa bilder och former kan på ett enkelt sätt tecknas.
Jag förbereder mig genom att köpa in bleckplåt, som är billigare än många andra metaller, samt att den går att få ganska tunn.
Jag använder mig av 0.38 mm tunn plåt.
Hos närmsta plåtfirma brukar jag sedan få klippt plåten i 20 mm breda remsor.*

Vi pratar om olika metaller innan jag visar de remsor vi ska använda.
Vi pratar om vad plywood är för material och alla får en bit på 200 x 150 mm. (4 mm tjock)
Eleverna får sedan slipa kanterna och måla en grundfärg på den ena sidan.
Givetvis pratar vi först om olika grova slippapper och hur man målar snyggt.
Eleverna får rita av plywoodkonturen på ett vitt papper.

Jag tar sedan upp viktiga aspekter att tänka på innan man ritar formen som ska böjas.
1) Ej för krångliga svängar  2) Inte för nära kanten  3)  Formen bör inte likna något speciellt
Den tredje aspekten är för att eleven inte ska känna av ett misslyckande då det är svårt att avbilda något som finns.
men också för att själva resultatet med ögonen blir intressantare om formen inte är given på förhand.

På idébladet ser du hur vi först böjer en tunn ståltråd efter formen. Det blir en första kontakt med metall och ett bra sätt att mäta längden på sträckan.  Man kan sedan mäta ståltråden och klippa av en lika lång plåtremsa.
Böj plåten med händerna efter formen. Bocka med hjälp av fasta runda former eller t.ex. raka plattjärn.
Använd hammare vid behov. (se idéblad)
Man får i slutet kanske hjälpa eleven att bocka och böja formen så den ligger någorlunda rakt mot underlaget inför fastsättandet.

Sedan lackar eleven flödigt på plywooden, och som på idébladsbilden måste det torka vågrätt annars rinner lacken.
Använd vattenbaserad lack.
Vi borrar två små hål i hörnen så man lätt kan nåla upp den på väggen.

Till sist får eleven välja ett eller två plastögon att klistra fast någonstans i tavlan för att ge den ett uttryck. Använd gärna dokumentet
där man får tolka både sin egen figur men även en kamrats figur. Läs sedan upp de olika tolkningarna vilken brukar bli roligt!

Tips:* Dessa plåtremsor går även utmärkt att tillverka pepparkaksformar av.