Skriv ut

Undervisningsstöd: Min hoodie

Förmågor att utveckla

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

När jag startar upp min uppgift med eleverna brukar jag använda mig av den här prezin. 
Har eleverna inte tillgång till egna datorer så visar jag de här två filmklippen (en youtube och ett klipp från sy sy sy på hoodiens historia, 13.56 min in i avsnittet) och låter eleverna planera upp hur deras hoodie skall se ut, då använder jag mig av hoodiemallen här till vänster.

Det finns många arbetsbeskrivningar att använda sig av på youtube på hur man syr en hoodie. Innom en snar framtid kommer vi att spela in en film på hur man syr en hoodie. Vi lägger in filmen här till vänster när vi är klara med den.

Man kan utgå från ett gratis mönster från programmet sy, sy, sy på UR-play Ni hittar det här. Ni hittar måttlistan här, Jag tycker att denna hoodie är lite snäv i formen så jag har därför ökat vidden lite på den för att få den rymligare. Den här hoodien är en hoodie med raglanärm.

Vill man istället ha en hoodie med isydd ärm kan man hitta mönster här (hoodien är lite kort så förlängt fram- och bakstycke)

Jag låter eleverna visa sin inspiration till sin hoodie genom att skapa ett kollage med bilder. Kolleget kan eleverna tillverka i powerpoint, presentation (google) eller i gratis appen picCollage. Det finns en massa andra gratis appar och hemsidor man kan använda sig av. 
När eleverna gjort kollaget, och har sin skiss färdig, brukar jag låta eleverna sätta sig två och två och sälja in sin deisign och förklara sin inspiration.
På så sätt kan eleverna ge varandra feedback och de kan utveckla sina idéer.

När eleverna dokumenterar sin arbetsprocess för att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat, med hjälp av slöjdspecifika begrepp, låter jag eleverna göra detta på valfritt sätt. På så sätt diffrensierar jag uppgiften så eleverna väljer det sätt som passar dem bäst. Jag brukar visa att man kan skriva ner sin process i ett dokument som man lägger bilder i, minst en bild per inlägg. De kan göra en presentation eller film. Då använder sig eleverna av powerpoint eller presentation (google) och filmen spelar vi in i Imove. Alternativt så kan eleverna spela in sig själv när de pratar in in arbetsprocess och på så sätt kan de visa upp verktyg, material och moment de behandlat.
Tänk på att alla elever inte visar sina kunskaper på bästa sätt genom att bara skriva ner i text.

Vinyltrycket till elevernas hoodie skapar vi i Silhouette Studio och printar ut trycken med silhouette Cameo. Här hittar du olika instruktionsfilmer på hur man arbetar i Silhouette Studio: