Skriv ut
Elevuppgift
Mobilställ för flera

Du får lära dig:

  • Att utifrån en telefon anpassa mått och därefter tillverka ett mobilställ för flera telefoner

Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 

Uppgift:

Du ska tillverka ett mobilställ för familjens alla telefoner. Det ska vara funktionellt, estetiskt
tilltalande och ha god kvalitet.
Idébladet och bilden kan fungera som inspiration och stöd i processandet.