Skriv ut

Undervisningsstöd: Mode historia 1900-talet och fram

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll årskurs 7-9:

  • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 

Jag visar den här film för att eleverna skall få en förståelse för vad det innebär att resonera kring något. Efter filmen ger jag tre förslag på olika resonemang i ett slöjdperspektiv på en E, C och A nivå.