Skriv ut
Elevuppgift
På nytt! år 7-9

Du får lära dig:

  • Om vad hållbar utveckling innebär.
  • Hur du kan arbeta och utveckla idéer
  • Hur man kan resonera och reflektera över sin process på ett bra sätt

Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt och motivera dina val
  • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 

Uppgift:

Du ska ta ett förbrukat, trasigt eller begagnat föremål och skapa något nytt av detta genom att vara kreativ.
Försökt utmana dig i form och kvalitet. Kanske blir ditt nya föremål till något funktionellt?
Tänk på att ta vara på så mycket som möjligt av det ”gamla” och försök ha något miljötänk i uppgiften.
Syftet är inte att förändra så mycket som möjligt utan det är kvalitén i förändringen som är viktig.
Det ska du senare motivera.
Var noga med att hålla den tid du fått.

Hållbar utveckling:
"Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov’’.